Изтеглете в PDF формат каталога CLIMAVER

 1. Въведение в характеристиките нанеметалните въздуховоди
 2. Основни насоки за изработка на въздуховоди
 3. Изграждане на прави въздуховоди
 4. Сложни Фигури: колена
 5. Сложни конфигурации: разклонения
 6. Преходи
 7. Допълнитени операции
 8. Приложения

 EPDM - дълготрайната хидроизолация

 1. Предимства на каучуковите мембрани от EPDM
 2. Продуктова гама
 3. Хидроизолацоинни системи и приложения на мембраните от EPDM
 4. Архитектурни Детайли

 


Copyright 2005 SIPER All rights reserved