Анкер Винкел

Описание:
Съединяваща пластина, която служи за закрепване на "CD" профил, към дървена конструкция или за нерегулируемо окачване на "CD" профил към друга носеща конструкция.