Бърз анкер окачвач

Описание:
Бързо нагласящ се окачвач, който служи за окачване на "CD" профилите към таван и за лесно регулиране на нивото му. В него се поставя шиш, чиято дължина трябва да съответства на отстоянието между носещата конструкция на сградата и окачения непрекъснат тавaн от гипсокартон.