Директен окачвач

Описание:
Двураменен окачвач с равни по размер рамена, всяко от които може да бъде 70, 120, 150, 200 или 300 mm.

Приложение:

Служи за закрепване на "CD" профилите при предстенни обшивки близо до стените и тавана.