Описание:
Хартиена лента, която се поставя на фугите на гипсокартонените плоскости, служейки за армировка на последващата шпакловка.

Copyright 2005 SIPER All rights reserved