ROCKWOOL FASROCK L

Описание:
Стабилни и твърди ламели, от каменна вата с перпендикулярно ориентирани нишки, импрегнирани с водоустойчиви масла, специално създадени за фасадна изолация, с размери 1000 x 600 mm и дебелини 50-140 mm.


Приложение:
Използва се за топло- и звукоизолация на фасади в контактните фасадни топлоизолационни системи. Препоръчва се приложението им на височина над 2 м от земята.

Основни технически характеристики:

Обемно тегло:

~ 85 kg/m3

Горимост:

Негорим

Якост на натиск при 10 % деформация:

 40kPa

Топлопроводност λ10 :

0.041 W/mК

Число на дифузно съпротивление на водните пари μ:

 2.05 (дишаща фасада)