ROCKWOOL FASROCK

Описание:
Стабилна и твърда плоча от каменна вата, импрегнирана с водоустойчиви масла, специално създадена за фасадна изолация, с размери 1000 x 600 mm и дебелини 20-160 mm.


Приложение:

Използва се за топло- и звукоизолация на фасади в контактните фасадни топлоизолационни системи. Плочите се закрепят за фасадната стена от външната й страна посредством дюбел с шайба. Върху тях, на армировка от стъклофибърна мрежа се нанася изравнителна шпакловка от специален фасаден разтвор. Готовата повърхност се обработва или с фасадна боя, или с декоративна мазилка.


Основни технически характеристики:

Обемно тегло:

~ 135 kg/m3

Горимост:

Негорим

Якост на натиск при 10 % деформация:

 40 kPa

Топлопроводност λ10 :

0.039 W/mК

Число на дифузно съпротивление на водните пари μ:

 4.85 (дишаща фасада)

Коефициент на звукопоглъщане αs
Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
80mm 0.38 0.64 0.74 0.77 0.73 0.8