L.R.ETANCO METAL-ISO/AZ

Описание:
Алуминиево-цинков дюбел за закрепване на топлоизолация. Набива се с чук в отвор 8 mm.
Закрепва се с предварителен отвор: към бетон, плътна тухла, облицовъчен камък.

Приложение:
Фиксира се без предварителен отвор: към газобетон.

Основни технически характеристики:

Горимост:

Негорим

Пожароустойчивост:

2ч, не кородира