Описание:
Синтетично двупластово микроперфорирано фолио за под керемиди, произведено от слой полипропилен и полиакрил. Фолиото от едната страна е паропропускливо, а от другата - водонепропускливо.

Приложение:
Използва се за парорегулация на водните пари и за хидроизолация под керемиди или други повърхностни покрития.

Copyright 2005 SIPER All rights reserved