IM Специален отдушник

Описание:
Специален черен отдушник за бани, кухни и други стаи с голяма влажност.

Приложение:
Поставя се на скатен покрив над бани или кухни, изпълнен с битумни керемиди.