ROCKWOOL AIRROCK ND

Описание:
Гъвкава и стабилна плоча, произведена от хидрофобна каменна вата, с размери 1000 x 600 mm и дебелини 40-120 mm.


Приложение:
Използват се за топло- и звукоизолация:
• От външната страна на вентилируеми фасади, като се поставя във въздушния слой между основната конструкция на сградата и повърхностната облицовка;
• В леки преградни стени;
• В подпокривно пространство.


Основни технически характеристики:

Обемно тегло: 

 ~ 50 kg/m3

Горимост:

Негорим 

Топлопроводност λD:

 0.035 W/mК

Коефициент на звукопоглъщане αs
Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
60mm 0.2 0.7 1.01 0.99 0.99 1.02
80mm 0.31 0.52 0.86 0.85 0.94 0.96
100mm 0.36 1.09 1.22 1.09 1.07 1.07