IM Усилени Битумни Керемиди

Описание:
Пластомерни хидроизолационни керемиди, произведени от модифициран APP битум, с двойна армировка от нетъкан полиестер и стъклена тъкан. Горната страна е защитена с хомогенен слой цветна минерална посипка.

Приложение:
Използва се за повърхностен слой в системи хидроизолационни покрития на скатни покриви. Изработени по стандарт EN 544.


Основни технически характеристики:

Сила на скъсване при опън:

Надлъжно

600 N/5cm

Напречно

480 N/5cm

Якост на пробиване

с пирон:

Надлъжно

160 N

Напречно

190 N

Топлоустойчивост:

+ 110°C