IM Тежки Битумни Керемиди

Описание:
Пластомерни хидроизолационни керемиди, произведени от модифициран APP битум, с армировка от стъклена тъкан 125 gr/m2. Горната страна е защитена с хомогенен слой цветна минерална посипка.


Приложение:

Използва се за повърхностен слой в системи хидроизолационни покрития на скатни покриви. Изработени по стандарт EN 544.


Основни технически характеристики:

Сила на скъсване при опън:

Надлъжно

1100N/5cm

Напречно

800 N/5cm

Якост на пробиване с пирон:    

Надлъжно

150 N

Напречно

150 N

Топлоустойчивост:

+ 140°C