KNAUFROCK SK

Описание:
Гъвкава плоча, произведена от каменна вата, с ниска плътност, без повърхностно покритие, с размери 1000 x 600 mm и дебелини 50-200 mm.  

Приложение:
Използва се за топло- и звукоизолация:
• в подпокривното пространство, слагайки се като ненатоварен пълнеж в хоризонтални, вертикални и наклонени конструкции;
• в леки преградни стени, поставяйки се във въздушния слой между гипсофазерни, гипсокартонени плоскости или метални листове.
• над окачени тавани;
• в метални касети при послоен монтаж на фасадни обшивки.

 

Основни технически характеристики:

Обемно тегло:

~ 40 kg/m2

Горимост:

Негорим

Топлопроводност λ10:

0.035W/mK


 
Коефициент на звукопоглъщане αs
Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
50mm 0.19 0.25 0.5 0.81 0.96 0.9