ROCKWOOL MULTIROCK C

Описание:
Гъвкава плоча, произведена от хидрофобна каменна вата, с размери 1000 x 600 mm и дебелини 40-160 mm.


Приложение:
Използва се за топло- и звукоизолация:
• в подпокривното пространство, слагайки се като ненатоварен пълнеж в хоризонтални, вертикални и наклонени конструкции;
• в леки преградни стени, поставяйки се във въздушния слой между гипсофазерни, гипсокартонени плоскости или метални листове;
• над окачени тавани.


Основни технически характеристики:

Обемно тегло:

~ 30 kg/m3

Горимост:

Негорим

Топлопроводност λ10 :

0.039 W/mК

Коефициент на звукопоглъщане αs
Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
50mm 0.1 0.51 0.85 0.84 0.86 0.99
100mm 0.28 0.92 0.99 0.93 0.88 0.93