Луна 2х26W/220V

Описание:
Осветително тяло за вграждане в окачен таван с противозаслепяващо стъкло, окомплектовано с пусково-регулираща апаратуа (ПРА) и компактни луминесцентни лампи 26W, цокъл G24-d3.