Луна 2x18W/220V

Описание:
Осветително тяло за вграждане в окачен таван с противозаслепяващо стъкло, окомплектовано с пусково-регулираща апаратуа (ПРА) и компактни луминeсцентни лампи 18W, цокъл G24-d2.