Залепващи пирони

Описание:
Фиксиращ елемент, състоящ се от перфорирана квадратна плочка за глава, за която е занитен пирон с Ø = 2.7 mm и самозаконтряща се шайба.
Главата е с размери 50 х 50 mm и перфорация от 32 дупки.

Приложение:

Използва се за закрепване на топлоизолация. Главата се залепва за основата посредством лепило или циментов строителен разтвор. Върху стеблото се нанизва топлоизолация, измъкването на която се предотвратява чрез самозаконтряща се шайба.