Самозалепващи пирони

Описание:
Фиксиращ елемент, състоящ се от самозалепваща квадратна плочка за глава, за която е занитен пирон с Ø = 2.7 mm и самозаконтряща се шайба.

Приложение:
Използва се за закрепване на топлоизолация.
Плочката се залепва чрез притискане към основата. Върху стеблото се нанизва топлоизолация, измъкването на която се предотвратява посредством самозаконтряща се шайба.