КИНА, АУДИТОРИИ, ТЕАТРИ, СПОРТНИ ЗАЛИ. АКУСТИЧНА ОБЛИЦОВКА ВЪНШНА СТЕНА - ТАВАН

 

Кина, аудитории, театри, спортни зали.

Акустична облицовка външна стена - таван.

 

1 Бетонова плоча.

2 Плоча от каменна вата Airrock HD, плътност 70 kg/m3.

3 Напречен профил CW 100.

4 Акустичен сандвич, съдържащ 2 гипсокартонени плоскости GKB 12.5 + MAD 4 между тях.

5 Еластичен антивибрационен аксесоар SEB-40.

6 Антивибрационен каучуков аксесоар ATC-25.

7 Профили за гладък окачен таван на две нива CD и UD.

 

dB(a) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
D en db таван 52 55 62 66 70 72