КИНА, АУДИТОРИИ, ТЕАТРИ, СПОРТНИ ЗАЛИ. РАЗДЕЛИТЕЛНА СТЕНА - ПОД

 

Кина, аудитории, театри, спортни зали.

Разделителна стена - под.

 

1 Бетонова плоча.

2 Антивибрационен каучуков аксесоар AS-200.

3 Твърда плоча от каменна вата STEPROCK ND, плътност 120 kg/m3.

4 Звукоизолация от ударни шумове Impactodan 10.

5 Армирана замазка.

6 Хоризонтален UW 100 профил.

7 Плоча от каменна вата Airrock HD, плътност 70 kg/m3.

8 Акустичен сандвич, съдържащ 2 гипсокартонени плоскости GKB 12.5 + MAD 4 между тях.

9 Завършваща настилка .

 

dB(a) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
D en db стена 51 58.5 65 74 78 76