КИНА, АУДИТОРИИ, ТЕАТРИ, СПОРТНИ ЗАЛИ РАЗДЕЛИТЕЛНА СТЕНА - ТАВАН

 

Кина, аудитории, театри, спортни зали.

Разделителна стена - таван.  
 

1 Бетонова плоча.

2 Еластичен антивибрационен аксесоар SEB-40.

3 Напречен профил CW 100.

4 Плоча от каменна вата Airrock HD,
плътност 70 kg/m3.

5 Акустичен сандвич, съдържащ 2 гипсокартонени плоскости GKB 12.5 + MAD 4 между тях.

6 Антивибрационен каучуков аксесоар ATC-25.

7 Профили за гладък окачен таван на две нива CD и UD.

 

dB(a) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
D en db стена 51 58 65 74 78 76