МАШИННИ ЗАЛИ, АСАНСЬОРНИ ШАХТИ. АКУСТИЧНА ОБЛИЦОВКА ВЪНШНА СТЕНА - ТАВАН

 

Машинни зали, асансиьорни шахти.

Акустична облицовка външна стена - таван.


1 Бетонова плоча.

2 Многослойна изолация Sonodan Plus.

3 Напречен профил CW 50.

4 Еластичен антивибрационен аксесоар SEB-40.

5 Акустичен сандвич, съдържащ 2 гипсокартонени плоскости GKB 12.5 + MAD между тях.

6 Метален антивибрационен окачвач ATM-30.

7 Профили за гладък окачен таван на две нива CD и UD.

dB(a) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
D en db таван 58 64 70 75.5 78.5 76
D en db стена 48 50.5 56.5 61 64 68