Контакти

Търговски Отдел

GSM: 0886 310 310

 

e-mail:       office@siper-bg.com
web site:    www.siper-bg.com

 

Адрес:      бул."Проф. Цветан Лазаров"50
                 ж.к. Дружба 1,
                 1592 София, п.к. 150

 

Финансово-счетоводен Отдел
e-mail:       account@siper-bg.com

Отдел логистика
e-mail:     logistic@siper-bg.com