Декоративен Omega профил

Описание:
Двукомпонентен елемент, съставен от галванизиран Omega профил, с размери 14 х 12.5 х 14 х 3000 mm и "U" профил, с размери 12.5 х 12.5 х 12.5 х 3000 mm, който влиза в Omega профила.

Приложение:

Използва се за оформяне на видима фуга.