Omega Профил

Описание:
Галванизиран Omega профил, прозведен от ламарина с дебелина 0.6 mm и размери 20 х 35 х 20 х 3000 mm.

Приложение:
Използва се в полудиректни предстенни обшивки за закрепване на гипсокартонени плоскости ("W 622") към добре нивелирана носеща стена.