CW профил за лека преградна стена

Описание:
Галванизиран "CW" профил, произведен от ламарина с дебелина 0.6 mm и размери:
34 х 48.8 х 37 х 3000 mm;
34 х 73.8 х 37 х 3000 mm;
34 х 98.8 х 37 х 3000 mm.

Приложение:
Използва се в леки преградни стени, като на осово разстояние от 60 сm в "UW" профилите напречно се напасват "CW" профилите и се хоризонтират. Прилага се в системи: W 625, W 111, W 112, W 115.