UW профил за лека преградна стена

Описание:
Галванизиран "UW" профил, произведен от ламарина с дебелина 0.6 mm и размери:
30 х 50 х 30 х 3000 mm
30 х 75 х 30 х 3000 mm
30 х 100 х 30 х 3000mm

Приложение:

Използва се като периферен профил в леки преградни стени, монтирайки се към пода и тавана. Прилага се в системи: W625, W 111, W112, W115