CD профил за предстенна обшивка

Описание:
Галванизиран "CD" профил, произведен от ламарина с дебелина 0.6 mm и размери 27 х 28 х 27 х 3000 mm.

Приложение:
Използва се в предстенни обшивки, като на осово разстояние от 60 сm в "UD" профилите напречно се поставят "CD" профилите и се хоризонтират. Прилага се в системи: W 623, D112.