Червени профили за окачен таван

Описание:
Основен носещ профил
"Т" профил (24 х 38 mm), дълъг 3.75 m, произведен от галванизирана ламарина със специално червено покритие откъм видимата повърхност, с процепи за защракване на напречните профили през 15 cm. Поставя се на окачвачи и носи окачения растерен таван.


Описание:

Напречни профили
"Т" профили (24 х 38 mm), дълги 1.20 m и 0.60 m, произведени от галванизирана ламарина със специално червено покритие откъм видимата повърхност. Защракват се в процепите на основния профил и един към друг, оформяйки растера на окачения таван.

Описание:
Окрайчващ ъглов профил
"L" профил (24 x 24 mm), дълъг 3.05 m, произведен от галванизирана ламарина със специално червено покритие на двете, формиращи ъгъла повърхности. Окантва помещението по периметъра.