GISCOSA GISCOFORM-9''

Описание:
Каучукова самовулканизираща се и самозалепваща се лент, която може да бъде пригодена към всякакви неправилни профили и форми.

Приложение:
Служи за изработване на улами, вътрешни и външни ъгли и обработка около тръби и воронки.