Описание:
Синтетична хидроизолационна мембрана, произведена от полиолефини – TPO, армирана със стъклена тъкан, стабилизирана с полиестерна мрежа.

Приложение:
Използва се за хидроизолация на плоски покриви, фундаменти и основи, стени вкопани в земята, подземни галерии и тунели, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения.

 Основни технически характеристики:

Сила на скъсване при опън:

Надлъжно

1300N/5cm

Напречно

1000N/5cm

Относително удължаване при скъсване:

Надлъжно

400%

Напречно

800%

Огъваемост при отрицателни температури:

- 25°С

Топлоустойчивост:

+ 120°С

  

Copyright 2005 SIPER All rights reserved