IM DIFOPOINT ALU

Описание:
Специална пластомерна хидроизолационна мембрана на балончета, произведена от модифициран APP битум, с армировка от стъклена тъкан и алуминиев лист за парна преграда.