IM DIFOPOINT V

Описание:
Специална пластомерна хидроизолационна мембрана на балончета, произведена от модифициран APP битум, с армировка от стъклена тъкан.


Приложение:
Използва се за парорегулация. Залепването на горния слой се осъществява на върха на балончетата, което дава възможност на парата да се движи свободно в топлоизолацията и да не деформира хидроизолацията.