POLYGLASS POLYVENT

Описание:
Перфорирана пластомерна хидроизолационна мембрана, произведена от модифициран APP битум, с армировка от стъклена тъкан.

 

Приложение:
Използва се за парорегулация. Залепването на горния слой се осъществява чрез дупките, което дава възможност на парата да се движи свободно в топлоизолацията и да не деформира хидроизолацията.