IM SCUDOGARDEN PP

Описание:
Специална пластомерна хидроизолационна мембрана, произведена от модифициран APP битум, примесен с PREVENTOL – специална добавка, която прави изделието неувредимо от корените на растенията. Армировката е от нетъкан полиестер с непрекъснато влакно, с размери 10 х 1 mm и маса 3, 4 kg/m2.

Приложение:
Използва се за хидроизолация на покривни сгради, фундаменти и основи, стени в копани в земята, подземни галерии.


Основни технически характеристики:

Сила на скъсване

при опън:

Надлъжно

850 N/5cm

Напречно

600 N/5cm

Относително удължаване

при скъсване:

Надлъжно

45%

Напречно

50%

Огъваемост при отрицателни температури:

- 10°С

Топлоустойчивост:

+ 120°С