DANOSA ASFALDAN SBS AL-80

Описание:
Оксидирана пластомерна хидроизолационна мембрана, произведена от модифициран SBS битум. Горната страна е защитена с гофрирано алуминиево фолио, като е оставена ивица от единия край, служеща за заваряване на чрез припокриване на съседната мембрана.

Приложение:
Използва се като повърхностен слой в системи хидроизолационни покрития за плоски покриви, за оформяне на улуци и бордове, за сутеренни стени на сгради в жилищното, общественото и промишленото строителство.

Основни технически характеристики:

Сила на скъсване при опън:

Надлъжно 

200 N/5cm

Напречно

225 N/5cm

Огъваемост при отрицателни температури:

- 20°С

Топлоустойчивост:

+ 100°C