DANOSA POLYDAN PLUS FM 50GP

Описание:
Качествена еластомерна хидроизолационна мембрана, произведена от модифициран SBS битум. Армировката е от нетъкан полиестер, укрепен със стъклена мрежа. Горната страна е защитена с хомогенен слой сива минерална посипка, с размери 8 х 1 mm и маса 5 kg/m2.

Приложение:
Изполва се за повърхностен слой в системи хидроизолационни покрития, закрепващи се механично. Препоръчва се за плоски покриви на сгради в жилищното, общественото и промишленото строителство. Минимално припокриване - 12 cm.


Основни технически характеристики:

Сила на скъсване при опън:

Надлъжно

800 N/5cm

Напречно600 N/5cm

Относително удължаване при скъсване:

Надлъжно

45%

Напречно 

45%

Огъваемост при отрицателни температури:

- 20°С

Топлоустойчивост:

+ 100°С