DANOSA GLASDAN GPE

Описаниe:
Качествена еластомерна хидроизолационна мембрана, произведена от модифициран SBS битум. Армировката е от стъклена тъкан. Горната страна е защитена с хомогенен слой сива минерална посипка, с размери 10 x 1 mm, 8 х 1 mm и маса 4, 5 kg/m2.

Приложение:
Изполва се за повърхностен слой в системи хидроизолационни покрития, заваряващи се с горелка. Препоръчва се за плоски покриви на сгради в жилищното, общественото и промишленото строителство.


Основни технически характеристики:

Сила на скъсване при опън:

Надлъжно

550 N/5cm

Напречно

400 N/5cm

Огъваемост при отрицателни температури:

- 20°С

Топлоустойчивост:   

+ 100°С