ROCKWOOL ROLLROCK

Описание:
Гъвкаво руло, произведено от хидрофобна каменна вата, без покритие, с размери 1000 x 600 mm и дебелини 50-180 mm.


Приложение:
Използва се за топло- и звукоизолация:
• в подпокривното пространство, слагайки се като ненатоварен пълнеж в хоризонтални, вертикални и наклонени конструкции;
• в леки преградни стени, поставяйки се във въздушния слой между гипсофазерни, гипсокартонени плоскости или метални листове.

 

Основни технически характеристики:

Обемно тегло:~ 28 kg/m 
Горимост:

Негорим

Топлопроводност λ10:

0.039 W/mК

Коефициент на звукопоглъщане αs
Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
100mm 0.26 0.87 0.94 0.93 0.89 0.95