ISOVER RIO ALS

Описание:
Гъвкаво руло от силикатна вата, покрито с алуминиево фолио от едната страна, с дължини 13000 mm, 7500 mm, ширина 1200 mm и дебелини 50, 100 mm.  

Приложение:

Използва се за звуко- и топлоизолация:
• в подпокривното пространство, слагайки се като ненатоварен пълнеж в хоризонтални, вертикални и наклонени конструкции;
• в предстенни обшивки на фасадни стени;
• от външната страна на метални въздуховоди за климатични и вентилационни системи.

Основни технически характеристики:
Работна температура:

 + 200°С (за страната на алуминиевото фолио – до 100 оС)

Обемно тегло:

~ 11 kg/m3

Горимост:

Негорим

Топлопроводност λ10:

0.042 W/mК