ROCKWOOL PIPO

Описание:
Изолационни шалета, произведени от хидрофобна каменна вата, импрегнирана с тънък слой смола. Шалетата представляват твърди цилиндрични елементи, кухи от вътрешната страна за нанизване на тръба. По дължина на шалето има разрез или при по-големите диаметри, шалето е съставено от два дъговидни елемента, всеки един, от които, описва половината дъга, с вътрешен диаметър 21, 27, 34, 42, 49, 57, 60, 70, 76, 89, 102, 108, 114, 133, 140, 159, 168, 194, 219 mm и дебелини 25-100 mm.

Приложение:
Предназначени са за топло- и звукоизолация, както и пожарозащита на промишлени тръбопроводи. Изделията осигуряват еднаква дебелина на изолацията по цялата дължина на инсталацията.

Основни технически характеристики:
Работна температура:

 до + 250°C

Обемно тегло:

~ 90 kg/m3

Горимост:

Негорим

Топлопроводност λ50

0.038 W/мК