ISOVER AF

Описание:
Гъвкаво руло от силикатна вата, покрито със стъклофибърен черен воал от едната страна, с ширина 1200 mm, дължини 12000, 10000, 7000 mm и дебелини 20-80 mm.
 
Приложение:
Използва се за звуко- и топлоизолация вътре във въздуховоди на климатични и вентилационни инсталации или промишлени съоръжения, когато има повишени изисквания за звукопоглъщане.

Основни технически характеристики:

Обемнa плътност:

~ 16.50 kg/m3

Горимост:

Негорим

Топлопроводност λ10:

0.038 W/mК

Коефициент на звукопоглъщане αs
Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
40mm 0.06 0.07 0.2 0.42 0.84 0.84