FRAGMAT EPS 20

Описание:
Бяла плоча, от експандиран пенополистирол EPS, с плоски или стъпаловидно изрязани ръбове.

Приложение:
Използва се за топлоизолация, която се вгражда в хоризонтални или вертикални натоварени конструкции, такива като: плоски покриви, основи, стени и пр...


Основни технически характеристики:

Обемно тегло:

~20 kg/m3

Горимост:

Самозагасващ се

Топлопроводност λ10:

0.038W/mК

Число на дифузно съпротивление на водните пари μ:

30-70

Якост на натиск при

10% деформация:

100 kPa

Температура на приложение:

до + 75°С