Описание:
Полутвърда плоча от каменна вата, с размери 1000 x 600 mm и дебелини 40-180 mm.

Приложение:
Използва се за топло- и звукоизолация на метални или бетонови плоски покриви.
Поставя се като долен слой в многопластови системи за топлоизолация на плоски покриви, тъй като обемното й тегло позволява по-добро пригаждане към неравностите на основата.

Основни технически характеристики:

Обемно тегло:

~ 125 kg/m3 

Горимост:

Негорим

Топлопроводност λD:

0.039 W/mК

Якост на натиск при 10% деформация:

30 kPa

Коефициент на звукопоглъщане αs
Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
30mm 0.04 0.41 0.8 0.76 0.73 0.79
50mm 0.11 0.69 0.89 0.76 0.75 0.83

Copyright 2005 SIPER All rights reserved