ROCKWOOL DACHROCK

Описание:
Твърда плоча от каменна вата, специално импрегнирана с водоустойчиви масла, с размери 1000 x 600 mm и дебелини 40-180 mm.

Приложение:
Използва се за топло- и звукоизолация на метални или бетонови плоски покриви. Поставя се като горен слой в многопластови или като единствен слой при еднопластови системи за топлоизолация на плоски покриви, непосредствено под хидроизолацията.

Основни технически характеристики:

Обемно тегло:

~ 160 kg/m3

Горимост:

Негорим

Топлопроводност λD:

0.041 W/mK

Якост на натиск при 10% деформация:

70 kPa


Коефициент на звукопоглъщане αs
Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
50mm 0.23 0.7 1.06 1.07 1 0.96