ROCKWOOL ROOFROCK

Описание:
Твърда плоча от каменна вата, специално импрегнирана с водоустойчиви масла, с размери 1000 x 600 mm и дебелини 30-200 mm.

Приложение:
Използва се за топло- и звукоизолация на метални или бетонови плоски покриви. Поставя се като горен слой в многопластови или като единствен слой при еднопластови системи за топлоизолация на плоски покриви, непосредствено под хидроизолацията.

Основни технически характеристики:

Обемно тегло: 

~ 145 kg/m3

Горимост:

Негорим

Топлопроводност λD:

0.040 W/mК

Якост на натиск при 10% деформация:

40 kPa

Коефициент на звукопоглъщане αs
Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
50mm 0.3 0.77 0.9 0.91 0.97 1.04