ISOVER TDPT

Описание:
Твърди изолационни плочи от силикатна вата, специално разработени за топло- и звукоизолация от ударен шум в плаващи подове, с размери 1200 x 600 mm и дебелини 15/15 mm, 20/20 mm, 25/25 mm, 30/30 mm, 35/35 mm, 50/50 mm, 60/60 mm.

Приложение:

Поставя се под подова циментова замазка и под дървена или ПДЧ подова настилка.
Максимално натоварване под замазка до 10 kN/m2 (1000 kg/m2), а при сухи подови покрития - до 2 kN/m2.

Основни технически характеристики:

Обемно тегло:

~ 115 kg/m3

Горимост:

Негорим

Топлопроводност λ10:

0.033 W/mК