ISOVER TANGO TDPS

Описание:
Твърди изолационни плочи от силикатна вата, специално разработени за звукоизолация от ударен шум в плаващи подови конструкции, с размери 1200 x 600 mm и дебелини 20/15 mm, 25/20 mm, 30/25 mm, 35/30 mm, 45/40 mm, 55/50 mm.

Приложение:
Поставят се под подова циментова замазка. Максимално натоварване (полезен товар + теглото на настилката) до 6,5 kN/m2 (650 kg/m2).

Основни технически характеристики:

Обемно тегло:

~ 68 kg/m3

Горимост:

Негорим

Топлопроводност λ10:

0.033 W/mК