DANOSA IMPACTODAN

Описание:
Полиетиленова мембрана, със затворена клетка, която и придава изключителни механични и физически качества, специално създадена за звукоизолация от ударен шум. 

Приложение:
Използва се за звукоизолация на плаващи подови конструкции. Поставя се под циментовата замазка.
Максимално натоварване (полезен товар + теглото на настилката) до 3 kN/m2 (3000 kg/m2).


Основни технически характеристики:

Якост на натиск при 10 %деформация:

3 kPa

Обемно тегло:

27 kg/m3

Топлопроводност λ10:

0.027 W/mК

∆L5

19 dB

∆L10                        

21 dB